Ordensregler

Ordensregler for K. Nielsens Koloni

1. Haveaffald m.v. må henlægges og afbrændes på bålpladsen på stranden.
    - dog senest 24 timer efter henlæggelse, af hensyn til dyrene.
    - afbrænding må kun foretages i vestenvind.
    - affald efter afbrænding skal fjernes.

2. Kørsel og Parkering.
Kørsel på vejen må kun ske med højeste hastighed af 20 km/t.
Parkering på stranden er forbudt.

3. Støj.
Grov støj, såsom kørsel med motorplæneklipper må ikke ske i tiden fra kl. 12.00 til kl. 15.00
på søn- og helligdage.

4. Hunde.
Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre beboer.

5. Badebro.
Benyttelse af badebroen er på eget ansvar.

6. Både.
Både skal placeres syd for drænet, mellem drænet og skellet til Hamborg Kolonien, og skal
være forsynet, med ejerens husnummer synligt, uanset om båden ligger med bunden nedad
eller, bunden opad. De sejlende skal videst muligt tage hensyn til de badende,
jfr. politibekendtgørelsen.

7. Postkasser / Husnummer.
Ved hver parcel skal der opsættes en lovlig postkasse. Hvert sommerhus skal have opsat
nummerskilt som tydeligt kan ses fra vejen, af hensyn til brand.

8. Udlejning.
Ved udlejning af sommerhuset skal nuværende ordensregler være ophængt på et
tydeligt sted.

9. Veje.
Koloniens veje vedligeholdes i et vist omfang af foreningen.
Ved arbejder foranlediget af medlemmer, hvor der kræves kørsel med arbejdsredskaber og
større køretøjer, er medlemmet forpligtet til for egen regning, at reetablere veje, rabatter og
hække, i det omfang, der er forårsaget skade.

Sønderby, juni 2019.

 

Revisionshistorik:

17. juni 2017:
Punkt 6 ændret mht. synlighed af nummerering. Samtidig peciseredes det, at ikke
nummererede både ville blive fjernet eft. 15.aug. samme år.
16. juni 2018:
Punkt 9 tilføjet i ordensreglerne.